Naše služby

Naše společnost provádí dodávky uměleckořemeslných prací prováděných tradičními metodami.
Především se jedná o řemeslo štukatérské, kamenické, malířské a pozlacovačské.

Restaurování štukových omítek a výzdob

Provádíme opravy a restaurování fasád historických objektů s důrazem na zachování původního charakteru stavby a všech jejích částí. Doplnění a obnova chybějících nebo degradovaných prvků je prováděna původní technologií, tažením říms šablonami a vytvářením forem pro dokonalou reprodukci. Nedílnou součástí je barevná úprava s co nejvěrnějším odkazem na původní barevnost.

Restaurování a výzdoba interiérů

Provádíme restaurování štukových výzdob reprezentačních prostor všech architektonických slohů. Restaurování dochovaných prvků a případné doplnění chybějících částí dokonalou reprodukcí.
Malířské a pozlacovačské práce jsou součástí naší činnosti. Novou štukovou výzdobu tvoříme pouze z původních přírodních materiálů.

Dílenské práce

Nedílnou součástí v oboru umělecký štukatér jsou dílenské práce. Výroba modelů, forem, odlitků, tažení říms a jiné podpůrné činnosti při restaurování interiérů a exteriérů.

Sgrafito

Provádíme restaurování sgrafitových omítek, ornamentálních a figurálních. V poslední době se začíná tato technika uplatňovat i na novostavby při použití zajímavých motivů.

Výroba a restaurování umělého pískovce

Tato technika umožňuje co nejvěrnější napodobení přírodního kamene jak pro restaurování tak i pro kopie sochařských děl. Vysokou estetickou hodnotu lze využít i v zahradní architektuře.

UNESCO

Kompletní rekonstrukce kopule a obnova štukové výzdoby poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Architektem tohoto díla byl Jan Blažej Santini-Aichel. Stavba je, jako jedna z dvanácti v České republice, zapsána na seznamu světového kulturního dědictví Unesco.