Štukatérské a uměleckořemeslné práce, obnova památek

Naše společnost provádí dodávky uměleckořemeslných prací prováděných tradičními metodami. Především se jedná o řemeslo štukatérské, kamenické, malířské a pozlacovačské.

Restaurování

Opravy a restaurování fasád historických objektů s důrazem na zachování původního charakteru stavby a všech jejích částí. Všechny práce provádíme původní technologií.

Zhotovení sgrafit

Restaurování sgrafitových omítek, ornamentálních a figurálních. V poslední době se začíná tato technika uplatňovat i na novostavby při použití zajímavých motivů.

Dekorativní prvky a sochy

Při restaurování dekorativních prvků pracujeme technikou, která umožňuje co nejvěrnější napodobení přírodního kamene.
Vytváříme autentické kopie sochařských děl. Vysokou estetickou hodnotu materiálu lze využít i v zahradní architektuře.

Výzdoba nových interiérů

Restaurování štukových výzdob reprezentačních prostor všech architektonických slohů. Restaurování dochovaných prvků a případné doplnění chybějících částí dokonalou reprodukcí.